Preloader

Samen Ondernemend Leren (SOL)

‘Echt’ vertalen naar een communicatiestrategie

SOL durf(t) te doen

Je eigen verhaal durven vertellen, consistent en met een flinke dosis lef is het succesverhaal van SOL. In 2013 startte de kleine welzijnsorganisatie SOL Netwerk in Rotterdam-Noord met als specialisaties ouderen en kinderen. Aan mij de vraag om een strategie te ontwikkelen waarbij zij zich in Rotterdam afficheerde als de specialist op beide terreinen. Dit werd een groot succes: de SOL Ouderen Maatschappelijk Werkers werden vanaf het prille begin onderdeel van de Rotterdamse wijkteams en er kwam vanuit de gemeente structurele aandacht voor ouderen van 75+, en het SOL School Maatschappelijk Werk werd op 22 basisscholen in Rotterdam verankerd. In 2017 breidde de organisatie zich uit met de tak welzijn. Als Stichting SOL kreeg zij het hoofdaannemerschap voor het Nieuwe Welzijn in Rotterdam-Noord en groeide uit tot meer dan 60 medewerkers. Voor de brede welzijnsinstelling SOL verzorg ik sinds 2014 – hands-on – de volledige strategische externe communicatie. In 2018 zijn alle onderdelen van het bedrijf geïntegreerd. Op basis van de nieuwe  pay-off ‘SOL, durf(t) te doen’ worden positionering en profilering herijkt. Zodat in 2019 het verhaal van SOL breed bij al haar doelgroepen en stakeholders op het netvlies staat.