Preloader

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Communicatieadvies over een duivels dilemma

Schiphol op zee?

Anno 2019 komt het plan dat meer dan twintig jaar geleden voor het eerst werd gepresenteerd weer naar boven: een nationale luchthaven op zee. Als communicatieadviseur van het project Toekomst Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI), behorende tot het Ministerie van toen Verkeer en Waterstaat,  maakte ik onderdeel uit van een projectteam dat zich bezig hield met slechts een vraag: hoe komen we tot een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden? Tezamen met stakeholders en externe partijen ontwikkelden we toekomstscenario’s, organiseerden bijeenkomsten & debatten, schreven publicaties en beleidsplannen om de groei van Schiphol de ruimte te geven en tegelijkertijd bewoners serieus te nemen in hun bezwaren. Een bijna onmogelijke spagaat, dat anno 2019 nog steeds niet is opgelost. Wellicht dat die luchthaven op zee destijds geen utopie was, maar een reële oplossing.