Preloader

Fonds Podiumkunsten

Ontwikkelen van een communicatievisie in het teken van verandering

Meebewegen met de tijd

Als iets de wereld van cultuur kenmerkt, dan is dat verandering. Podiumkunstenaars zijn dagelijks bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Het Fonds wilde een communicatievisie, dat aansloot bij haar nieuwe beleidsplan ‘Bewegende Contouren’ voor de komende jaren. Dat corona ervoor zorgde dat de culturele wereld stilviel, was toen nog niet te voorspellen.