Preloader

Erasmus Medisch Centrum

Diepte-interviews voor het Erasmus

Hoe blijft de mens gezond?

Een uniek onderzoeksproject in de wereld. Bedacht om te achterhalen hoe de mens die steeds ouder wordt, ook gezond kan blijven. De afdeling epidemiologie van het Rotterdams Erasmus Medisch Centrum onderzoekt al ruim twintig jaar een grote groep ouderen. Door langlopend onderzoek te doen kan het Erasmus MC achterhalen hoe we in de toekomst gezonder oud kunnen worden. Het tienjarig bestaan destijds leverde zodanige verrassende resultaten op, dat deze werden samengebracht in een makkelijk te lezen boekje. Dat was ook de opdracht van het Erasmus MC: maak een prettig leesbaar boekje voor het algemene publiek en de deelnemers. Dat uitblinkt in eenvoudige taal, medisch goed geformuleerd en voor professionals daardoor net zo interessant.