Preloader

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)

Continue media-aandacht genereren voor een ongekende ramp

Giro 555; 100 miljoen euro voor Haïti

Met de tsunami van 2004 nog vers in het geheugen, diende de volgende zich alweer aan in 2010. De hele wereld schrok toen Haïti werd getroffen door een zeer zware aardbeving. Onder SHO-vlag kwam een giro 555 actie op gang. Meer dan 100 miljoen euro werd ingezameld, een record bedrag. Aan mij de vraag om een nieuw strategisch communicatiebeleid vorm te geven inclusief het ontwikkelen van de juiste middelen on- en offline, de samenwerking met de NPO, de Rekenkamer en de SHO-collega organisaties. Gelouterd door de ervaringen in 2004, stond in 2010 transparantie in de communicatie en verantwoording naar donateurs, media en stakeholders voorop. Samen met de backoffice en de SHO-partners lanceerde ik gedurende anderhalf jaar media-aandacht voor de verantwoordingsrapportages. Gezamenlijk lukte het ons om het begrip transparantie echt inhoud te geven en zo een constante mediastroom van de Libelle tot de Volkskrant op gang te houden die het publiek informeerde over de voortgang van de wederopbouw en de besteding van het ingezamelde geld.