Preloader

Regionale Sociale Dienst KRH

Laten zien wat je echt doet

Een nieuw verhaal als uitvoerings-
organisatie

Door de toeslagenaffaire veranderde het beeld in de publieke opinie van uitvoeringsorganisaties. Het oog voor het menselijke leek te zijn verdwenen. Vertel nieuwe verhalen, waarin juist het menselijke volop de aandacht heeft, luidde mijn opdracht. Maar ook het ontwikkelen van een schuldencampagne, omdat mensen in de regel vijf jaar wachten met het zoeken van hulp. Vaak uit schaamte. Dat de sociale dienst gratis hulp biedt is veel mensen niet bekend. De campagne is gericht op het netwerk van de bewoners, zodat zij degenen kunnen aansporen daadwerkelijk hulp te zoeken.