Preloader

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Aandacht genereren voor issues in de gezondheidszorg

De positie van de psychiater

Bijna dagelijks haalt het onderwerp psychiatrie of de GGZ breed het nieuws. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie met daarbij aangesloten meer dan 3000 Nederlandse en Belgische psychiaters vertegenwoordigt de belangen van haar leden op verschillende fronten. Gedurende bijna een jaar was ik verantwoordelijk voor de mediabenadering en persvoorlichting waarbij de volgende vragen centraal stonden: hoe spelen we in op de issues die er spelen? Hoe kunnen we de publieke opinievorming beïnvloeden? Hoe bereiken we het algemene publiek? Tezamen met de voorzitter van de vereniging bepaalden we de mediakoers en evalueerden we tussentijds en achteraf de inzet.