Preloader

Movisie

Interviews & verhalen uit de samenleving

Andere stemmen hoorbaar maken

De afgelopen jaren werd het steeds duidelijker: niet alle stemmen waren politiek en maatschappelijk goed te horen. Het Kennisplatform Movisie heeft hierin duidelijk een voorlopers rol, zodat ook andere stemmen luid en duidelijk hoorbaar zijn en ook van invloed op het maatschappelijk debat.